आषाढी वारीसाठी हवामान सेवा - पालखी 2022

महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथील प्रसिद्ध विठोबा मंदिराची वार्षिक पंढरपूर यात्रा ही पंढरपूर आषाढी एकादशी वारी म्हणूनही ओळखली जाते ज्यामध्ये लाखो भाविक भगवान विठ्ठलाचे दर्शन घेण्यासाठी पंढरपूरला पोहोचतात. यंदा ही वारी २० जून रोजी देहू, पुणे येथून सुरू होणार आहे. यंदा तुकाराम महाराज पालखीची सुरुवात २० जून रोजी देहू पुणे येथून तर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी २१ जून रोजी आळंदी पुणे येथून होणार आहे. १० जुलै आषाढी एकादशीला दोन्ही पालख्या पंढरपूर विठ्ठल मंदिरात पोहोचतील. भारतीय हवामान खात्याने या संपूर्ण कालावधीत विशेष हवामान सेवा उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. ही हवामान सेवा "हवामान संशोधन आणि सेवा, पुणे" आणि "प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई" यांच्याकडून संयुक्तपणे दिली जाते आहे.तारीख ठिकाण
२१ जून २०२२ आळंदी (यात्रा मार्ग)
२२ & २३ जून २०२२ पुणे
२४ & २५ जून २०२२ सासवड
२६ जून २०२२ जेजुरी
२७ जून २०२२ वाल्हे
२८ & २९ जून २०२२ लोणंद
३० जून २०२२ तरडगाव
१ & २ जुलै २०२२ फलटण
३ जुलै २०२२ बरड
४ जुलै २०२२ नातेपुते
५ जुलै २०२२ माळशिरस
६ जुलै २०२२ वेळापूर
७ जुलै २०२२ भंडीशेगाव
८ जुलै २०२२ वखारी
९ जुलै २०२२ पंढरपूर
१० जुलै २०२२ आषाढी एकादशी
११ & १२ जुलै २०२२ पंढरपूर
तारीख ठिकाण
२० जून २०२२ देहुतून प्रस्थान
२१ जून २०२२ आकुर्डी
२२ आणि २३ जून २०२२ नानापेठ, पुणे
२४ जून २०२२ लोणी काळभोर
२५ जून २०२२ यवत
२६ जून २०२२ वरवंड
२७ जून २०२२ उंडवडी
२८ जून २०२२ बारामती
२९ जून २०२२ सणसर
३० जून २०२२ आंधुर्णे
०१ जुलै २०२२ निमगाव केतकी
०२ आणि ०३ जुलै २०२२ इंदापूर
०४ जुलै २०२२ सराटी
०५ जुलै २०२२ अकलूज
०६ जुलै २०२२ बोरगाव
०७ जुलै २०२२ पिराची कुरोली
०८ जुलै २०२२ वाखरी
०९ जुलै २०२२ पंढरपूर मुक्काम
१० जुलै २०२२ आषाढी सोहळा

या वारी परंपरेचा उगम:

वारी परंपरेच्या उत्पत्तीबद्दल कोणतीही निश्चित माहिती उपलब्ध नाही परंतु ती 700 वर्षांहून अधिक काळापासून होत आहे.

संत तुकारामांची पालखी मिरवणूक देहू येथून निघते आणि आकुर्डी, पुणे मार्गे पंढरपूरला पोहोचते. लोणीकाळभोर, यवत, वरवंड, बारामती, इंदापूर, अकलूज आणि वाखरी अनुक्रमे.

संत ज्ञानेश्वरांची पालखी आळंदीहून निघते आणि पुणे, सासवड, जेजुरी, लोणंद, फलटण, नातेपुते, माळशिरस, वेळापूर, शेगाव आणि वाखरी मार्गे पंढरपूरला पोहोचते.